Hansen Protections personvernerklæring

Hansen Protections personvernerklæring

Personvernerklæring, behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Hansen Protection (HP) nettsteder. HP er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger samlet inn på nettsidene hansenprotection.no, pristilbud.hansenprotection.no oh pris.hansenprotection.se.

Personopplysninger som behandles

HP samler ikke inn personlig informasjon som personnummer eller privat bankkortinformasjon.

Eksempler på informasjon som samles inn:

Navn

Adresse / fakturaadresse.

Telefonnummer og e-post.

Informasjon om din bruk av nettsiden, som hvilke sider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon samles inn

HP samler inn informasjon når du besøker nettstedet og når du fyller ut skjemaer på nettstedet. Det er frivillig å gi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon, kan vi bli forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på tidsplaner

Kontaktplan.

Når du kjøper produkter eller tjenester.

Ved påmelding til nyhetsbrev på e-post.

Formålet med informasjonen som samles inn

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

For å kunne sende ekte informasjon.

For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

HP er pålagt å lagre dine personopplysninger i henhold til regnskapsloven og for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til kjøps- eller serviceavtalen. Brukeren er forpliktet til å oppgi sine personopplysninger ved disse anledningene. Hvis informasjonen ikke er gitt, kan ikke våre forpliktelser oppfylles, og vi kan nekte deg kjøpet eller tjenesten.

Vi oppretter kundeprofiler gjennom informasjonen som samles inn, for å kunne tilby deg relevante produktanbefalinger og gi god kundeservice. Kundeprofilene er kun basert på informasjonen som du frivillig gir oss, vi samler ikke inn informasjon for dette fra tredjeparter.

Hvor og hvor lenge informasjonen lagres

Informasjon som samles inn fra tidsplaner på HPs nettsteder, lagres i vårt kundesystem. Kontaktinformasjon lagres så lenge du har et kundeforhold til HP eller er i kontakt med HP og i en periode på 24 måneder etter at kundeforholdet/kommunikasjonen er avsluttet.

Slik sletter du informasjonen

Informasjonen slettes på forespørsel ved å kontakte kundeservice.

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Personlig informasjon deles ikke med tredjeparter, men HP kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettstedet. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av HP. Personopplysninger vil ikke bli overført utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler og hvor de behandles. Du har også rett til å be om retting, sletting og begrensning av personopplysninger. Som bruker kan du også protestere mot en profilring og kreve dataportabilitet av dine personopplysninger.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket.

Hvis du mener at HP har behandlet personopplysningene dine feil i samsvar med personopplysningsloven, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten. Dette gjør du ved å sende klagen til Datatilsynet, kontaktinformasjonen er tilgjengelig på: www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Hansen Protection AS

PB 218, 1501 Moss

Telefon: +47 - 69 00 13 00

marine@hansenprotection.no