PERSONVERNERKLÆRING

Hansen Protection AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: Kalesjer.no


Personopplysninger vi samler inn og behandler


Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse
  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser,
  • Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her

Personopplysningene samles kun inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. 

Hvordan vi bruker personopplysningene


Levering av tjeneste/avtaleinngåelse
Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse
Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring
Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.
Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser
I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter
Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på webmaster@hansenprotection.no

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Personvernerklæring, behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Hansen Protection (HP) nettsteder. HP er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger samlet inn på nettsidene hansenprotection.no, pristilbud.hansenprotection.no oh pris.hansenprotection.se.

Personopplysninger som behandles

HP samler ikke inn personlig informasjon som personnummer eller privat bankkortinformasjon.

Eksempler på informasjon som samles inn:

Navn

Adresse / fakturaadresse.

Telefonnummer og e-post.

Informasjon om din bruk av nettsiden, som hvilke sider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon samles inn?

HP samler inn informasjon når du besøker nettstedet og når du fyller ut skjemaer på nettstedet. Det er frivillig å gi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon, kan vi bli forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på tidsplaner

Kontaktplan.

Når du kjøper produkter eller tjenester.

Ved påmelding til nyhetsbrev på e-post.

Formålet med informasjonen som samles inn

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

For å kunne sende ekte informasjon.

For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

HP er pålagt å lagre dine personopplysninger i henhold til regnskapsloven og for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til kjøps- eller serviceavtalen. Brukeren er forpliktet til å oppgi sine personopplysninger ved disse anledningene. Hvis informasjonen ikke er gitt, kan ikke våre forpliktelser oppfylles, og vi kan nekte deg kjøpet eller tjenesten.

Vi oppretter kundeprofiler gjennom informasjonen som samles inn, for å kunne tilby deg relevante produktanbefalinger og gi god kundeservice. Kundeprofilene er kun basert på informasjonen som du frivillig gir oss, vi samler ikke inn informasjon for dette fra tredjeparter.

Hvor og hvor lenge informasjonen lagres

Informasjon som samles inn fra tidsplaner på HPs nettsteder, lagres i vårt kundesystem. Kontaktinformasjon lagres så lenge du har et kundeforhold til HP eller er i kontakt med HP og i en periode på 24 måneder etter at kundeforholdet/kommunikasjonen er avsluttet.

Slik sletter du informasjonen

Informasjonen slettes på forespørsel ved å kontakte kundeservice.

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Personlig informasjon deles ikke med tredjeparter, men HP kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettstedet. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av HP. Personopplysninger vil ikke bli overført utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler og hvor de behandles. Du har også rett til å be om retting, sletting og begrensning av personopplysninger. Som bruker kan du også protestere mot en profilring og kreve dataportabilitet av dine personopplysninger.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket.

Hvis du mener at HP har behandlet personopplysningene dine feil i samsvar med personopplysningsloven, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten. Dette gjør du ved å sende klagen til Datatilsynet, kontaktinformasjonen er tilgjengelig på: www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Hansen Protection AS

PB 218, 1501 Moss

Telefon: +47 - 69 00 13 00

marine@hansenprotection.no