MONTERING AV HAVNEPRESENNING

Havnepresenning1

Verktøy: Hammer, 8mm hullpipe, endestykke av vedtre, tusj eller blyant

Havnepresenningen skal festes på de samme festene som kalesjen. Den har strikkfester og det er hel PVC-kant langs sidene og front. På denne kanten skal det slås hull som passer festene på båten. Havnepresenningen har midtsøm.
Finn midten av vindskjerm i front. Her er et festepunkt midt på, eller to stk. i samme avstand fra senter. Merk festepunktet(ene) på havnepresenningen ut i fra midtpunktet. Slå hull med hullpipen med senter ca. 20 mm fra ytterkant.

  1. Fest havnepresenningen over vindskjermen og merk festepunktene på SB og BB side.
  2. Strekk havnepresenning over vindskjerm og merk festepunktene på begge sider (SB og BB) av fronten på vindskjermen (ikke langse er sidene, i første omgang).
  3. Ta av havnepresenning og slå hullene der merkene er sa .
  4. Fest havnepresenningen igjen på båten, både i forkant og bakkant, Sjekk at alle hullene er korrekt plassert, og at duken er stram og fin.
  5. Merk nå av alle festepunktene langs begge sidene (SB og BB). Legg merke l om noen av hullene kanskje bør se es li lengre enn 20 mm fra ytterkant.
  6. Ta av havnepresenningen og slå resten av hullene der merkene er sa .
  7. Havnepresenningen er nå klar l bruk. PVC-duken vil gjøre at hullene ikke revner.
Lykke til
KONTAKT OSS

Produktet er lagt i handlekurven.
Hva vil du gjøre nå?